top of page

DÜNYA SOYKIRIM ÇALIŞMALARI KONGRESİ-2

26-27 HAZİRAN 2021

Bakü, Azerbaycan

Avrasya Üniversitesi

 

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Değerli, akademisyenler, araştırmacılar, bilim insanları, STK temsilcileri

Sizleri Bakü Avrasya Üniversitesi ve İKSAD Global tarafından düzenlenecek olan Dünya Soykırım Çalışmaları Kongresi’ne davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birincisi 20- 22 Kasım 2020 tarihlerinde Bakü Avrasya Üniversitesinde yapılan kongremizin ikincisi 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.

İnsanlığın başlangıcından itibaren Amerika, Avrupa, Avustralya, Orta Doğu ve Afrika'da çok sayıda kitlesel acımasızlığa şahit olunmuştur. Bu konferansı düzenleyerek, kitlesel zulümleri önlemeye yönelik duyarlılığın ve yaklaşımın geliştirilmesini amaç edinmekteyiz. Özellikle bu tür trajedilerle yaşamamış nesiller arasında farkındalığı artırmanın yolu tarihi araştırmak ve duyurmaktır. Konferans, soykırım ve kitlesel zulümler üzerine tartışmaları, tarihi ve modern araştırmaları irdelemektedir. Bu nedenle araştırmacıları, bilim insanlarını, tarihçileri, STK üyelerini bu anlamlı etkinliğe katılmaya davet ediyoruz. Konferans, soykırım ve kitlesel zulümler üzerine tartışmaları, tarihi ve modern araştırmaları irdelemektedir.

Kongremize aşağıdaki konularda bildiri ve çalışmalar kabul etmekteyiz

 - Soykırım Üzerine Akademik Araştırmalar (Academic Researches on Genocide)

- Uluslararası insan hakları hukuku - uluslararası ceza hukuku perspektifi (International human rights law - international criminal law perspective)

- Sosyal Psikoloji (Social psychology)

- Tarih (History)

- Siyasal Bilimler (Political Sciences)

- Nefret dili ve propaganda (Hate speech and propaganda)

- Belli gruplara karşı şiddet (Violence against a specific groups)

- Yasal çerçevelerin oluşturulması (Establishment of legal frameworks)

- Soykırımların önlenmesi (Prevention of genocides)

- Sivil Toplumun Rolü (Role of Civil Society)

- Savunuculuk (Advocacy)

- Küresel bilgi toplumu (Global information society)

- Eğitim programları (Educational Programs)

- Eğitim araçlarının geliştirilmesi (The development of educational tools)

- Ulusal ve Kurumsal Yanıtlar (National and Institutional Responses)

- Kitlesel zulüm suçlarının önlenmesi, özellikle soykırımların önlenmesi için araçların geliştirilmesi (Development of tools for the prevention of mass atrocity crimes, especially the prevention of genocides)

- Birleşmiş Milletler sistemi (United Nations system)

- Sanat, Edebiyat, Film (Art, literature, and film)

Türkiye ve Türk tarihine yönelik asılsız iddialar içeren çalışmalar dikkate alınmayacaktır. 

Önemli Tarihler

SON BİLDİRİ GÖNDERME TARİHİ: 1 Haziran 2021

KAYIT PAYI ÖDEME SON GÜN: 5 Haziran 2021

PROGRAM YAYIN TARİHİ: 8 Haziran 2021

TAM METİN GÖNDERİM TARİHİ: 20 Haziran 2021

(Tam metin zorunluluğu yoktur.) 

KONGRE BİLDİRİ KİTABI YAYIN TARİHİ: 15 Temmuz 2021

 

BAŞVURU/ ÖZET GÖNDERME

Lütfen bildiri özetinizi info@genocideconference.org email adresine 1 Haziran 2021 tarihine kadar gönderiniz(tam metinle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Özetinizin kabul edilmesi halinde tam metin gönderiniz).  

Kör hakem yöntemiyle incelemeden geçecek olan özetinizin kabul veya red yazısı 5 gün içinde tarafınıza iletilecektir. Türkçe özet kabul edilmemektedir (tam metninizi Türkçe yazabilirsiniz). Özetinizi mutlaka İngilizce yazarak göndermelisiniz

Özet Yazım Kuralları

- Times new roman

- 11 pt

- Tüm yazarların İsim Soyisimler, Çalıştığı Kurum, Email adresleri, ORCID numaraları ve cep telefon numaraları(doğrulama kodu için zorunludur. Bildiri kitabında telefon numaraları gösterilmeyecektir)

- En az 3 anahtar kelime

- İngilizce yazılması zorunludur

- Kaynakça eklenmemelidir

- En az 200 kelime olmalıdır

KONGRE STATÜSÜ

Uluslararası niteliktedir. Katılımcıların yarısından fazlası Türkiye dışından kabul edilecektir. 

Akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini sağlamaktadır

 

TAM METİN/ GENİŞLETİLMİŞ ÖZET TESLİM TARİHİ

Tam metin zorunlu değildir. Genişletilmiş özet göndermek zorunludur. Lütfen tam metin veya genişletilmiş özetinizi 5-20 Haziran 2021  tarihleri arasında info@genocideconference.org adresine e-posta ile gönderin. Tam metniniz doc / word formatında olmalıdır. Diğer düzenlemeler (marj vb.) Liberty Yayınevi tarafından yapılacaktır.

- Kaynakça APA Stili

Not: Tam metninizi Türkçe gönderecekseniz bu durumda İngilizce geniş özet yazmanız zorunludur. 

Tam metin ve Genişletilmiş özet yazım kuralları

- Times new roman

- 11 pt

- Tüm yazarların İsim Soyisimler, Çalıştığı Kurum, Email adresleri, ORCID numaraları ve cep telefon numaraları(doğrulama kodu için zorunludur. Bildiri kitabında telefon numaraları gösterilmeyecektir)

- En az 3 anahtar kelime

- İngilizce tam metin göndermeniz halinde genişletilmiş özet yazmanız gerekmemektedir

- Tam metinde sayfa sınırı bulunmamaktadır

- Kaynakça APA sitili kullanılmalıdır

- Tam metin göndermeyecekseniz ya da tam metninizi Türkçe yazdıysanız bu durumda İngilizce genişletilmiş özet yazmanız zorunludur.

- Genişletilmiş özet 600-1200 kelime arasında olmalıdır ve kaynakça içermelidir

KATILIM BELGESİ

Basılı sertifikalar sunumdan hemen sonra yüz yüze katılımcılara teslim edilir

PDF sertifikaları sunumdan hemen sonra çevrimiçi katılımcıya gönderilir

 

YAYIN SÜRECİ

15 Temmuz 2021'de 2 farklı ISBN ile 2 ayrı Bildiri Özetleri Kitabı ve Tam Metin Kitabı konferans e-kitabı olarak yayınlanacaktır. Bildiri kitaplarına ek olarak, soykırım tarihçesini içeren bir soykırım ansiklopedisi hazırlanacaktır. Seçkin tam metinler soykırım ansiklopedisinin bir bölümü olarak seçilecektir.

 

KONGRE DİLLERİ

- Sunum dilleri: İngilizce, Fransızca, Türkçe, Rusça, Arapça

Kongrenin ana dili İngilizce'dir. Ancak,  sunum yapabilecek düzeyde İngilizce bilmiyorsanız sunumunuzu Türkçe de yapabilirsiniz. Bu durumda uluslararası katılımcıların da sunum sırasında sizi takip edebilmeleri için slaytlarınızı çift dilli (aynı sayfada Türkçe ve İngilizce sunum metni) olarak hazırlamanız zorunludur. Yüz yüze ve online oturumlarda Türkçe ve İngilizce'yi ileri seviyede bilen görevlilerimiz olacaktır. Ancak görevliler sunumlarınızın simultane çevirisini yapmayacaklardır. Yalnızca sunum sonrası soru cevap faslında çeviri desteği sağlayacaklardır. 

- Yazım dilleri: İngilizce, Fransızca, Türkçe, Rusça, Arapça

Tam metninizi Türkçe yazabilirsiniz. Ancak kongremize yaklaşık 30 ülkeden araştırmacıların katılacağı ve  çalışmalarınızdan uluslararası katılımcıların da yararlanabilmesi adına tam metinlerinizi İngilizce olarak hazırlamanızı tavsiye ederiz. Soykırım gibi en az iki uluslararası tarafı olan bir kongrede İngilizce dilinde yazılmamış olan bir çalışma, çok önemli bir fikri /iddiayı somut delillerle ortaya koysa da  uluslararası katılımcılar tarafından anlaşılamayacağı için eksik kalacak ve lokal olmaktan öteye gidemeyecektir. Bu sebeple çalışmalarınızı İngilizce olarak hazırlamanızı (ya da İngilizce'ye tercüme ettirmenizi) öneririz.

KATILIM VE SUNUM ŞEKLİ

İki alternatif sunmaktayız

  • Ankara’da yüz yüze katılım ve sunum

  • Online olarak katılım ve sunum

ULAŞIM VE KONAKLAMA

Kongre organizasyonumuzca ulaşım ve konaklama, havalimanı transferi gibi hizmetler verilmemektedir. Katılımcıların bu işlemleri bizzat yapmaları gerekmektedir.

bottom of page