top of page
shutterstock_1159338838.jpg

ESER BAŞVURUSU / BAĞIŞ ÇAĞRISI

TurGen'in kütüphanesinde daha önce yayınlanmış çalışma çağrısı

Araştırmanızı ve çalışmalarınızı açık erişim arşivimize bağışlayınız

Türk Soykırım Araştırmaları Merkezi, geniş Avrasya bölgesindeki Türk nüfusuna karşı işlenen toplu vahşet suçlarını belgeleyen materyalleri topluyor, koruyor ve bunlara erişim sağlamaktadır. Aynı zamanda Türk kökenli insanların tarihi ve kültürünün araştırılmasını ve yorumlanmasını da teşvik etmektedir.

Akademisyenleri ve gönüllüleri daha önce yayınladıkları çalışmalarını, araştırma makalelerini, sanat eserlerini, yazılı kayıtlarını, günlüklerini, sesli, görsel ve elektronik kayıtlarını Merkezin Kütüphane deposunda muhafaza etmek ve sergilemek üzere sunmaya ve bağışlamaya davet ediyoruz. Merkez, koleksiyonlarındaki materyallerin kopyalarını bilimsel araştırma amaçlı kullanıma erişime sunacaktır, araştırmacılar bu çalışmaların bölümlerini telif hakkı kapsamında yayınlayabilir. 

Bölgenin önde gelen kültür kurumlarından biri olan Merkezin kütüphanesi, eserlerinizin ücretsiz olarak kullanıma sunulması, dünyadaki Türk milletleri, Türk toplulukları ve diasporalarıyla ilgili materyallerin araştırılması, korunması ve sergilenmesine adanmıştır. Kütüphane, araştırmalarınızın ve çalışmalarınızın daha geniş bir kitleye ulaşmasını ve küresel Türk tarihinin zenginliğini, Türk milletlerinin sistematik yıkımını, kimliğini, sanatını ve kültürünü aydınlatan milyonlarca çalışmayı kapsayan çeşitli programlama ve koleksiyonları içeren daha yüksek düzeyde alıntılar görmenizi sağlayacaktır.

 

aşağıda listelenen materyalleri kabul ediyoruz:

 • Mektuplar/e-posta

 • hatıralar/ anılar

 • Günlükler/bloglar

 • Çizim defterleri/fotoğraf albümleri

 • Profesyonel belgeler

 • soy bilgisi

 • konuşmalar/dersler

 • makaleler/denemeler

 • Konu dosyaları

 • Yasal belgeler

 • raporlar

 • Broşürler ve el ilanları

 • Ödüller/sertifikalar

 • Fotoğraflar (konuları ve yerleri tanımlanmış)

 • Filmler/videolar/ses kasetleri (tanımlayıcı bilgiler dahil)

 • web siteleri

İlgilenen adayların Merkez sekreteryası ile iletişime geçmelerini rica ederiz.

Stripes

AKADEMİK KİTAPLAR

Blue and White Eggs

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Flower in Sunlight

EDEBİ ESERLER

Light on Concrete Wall

EL YAZILARI / MAKALELER

Abstract Background

SANAT ESERLERİ

Blue Background

ARŞİV BELGELERİ

bottom of page