top of page

Faits révélant le mensonge du "génocide" arménien

L'occupation arménienne et ses organisations de soutien de la diaspora falsifient l'histoire sans aucune preuve scientifique et célèbrent le 24 avril comme le jour «génocide» fictif. En fait, à cette époque, des militants arméniens tuaient des Turcs et des musulmans pacifiques et attaquaient des agences gouvernementales. Le 24 avril 1915, l'Empire ottoman a arrêté des terroristes arméniens pour régler la situation. Les Arméniens marquent ce jour comme un génocide parce que leur plan a échoué et que des chefs terroristes ont été arrêtés aujourd'hui. Afin de rendre les revendications des Arméniens plus attrayantes, ils ont commencé à massacrer leur paisible population arménienne et ont déclaré de manière injustifiée au monde entier que le massacre avait été commis par les Turcs.

Afin de prouver que la revendication des Arméniens est un pieux mensonge, le chef des Archives turques Yusuf Sarinay a déclaré que les portes des archives turques, en particulier les archives de l'époque ottomane, ont été ouvertes aux historiens de tous les pays. Aucun Arménien n'a jusqu'à présent répondu à cette proposition, car les faits et les documents révèlent la véritable "génocide fictif du 24 avril". Ainsi, l'histoire prouve que les Arméniens n'ont pas subi de génocide. Au contraire, à partir du début du XXe siècle, les génocides ont été commis contre les Azerbaïdjanais dans une série en 1905-1907, 1915-1920, 20 janvier 1990, 26 février 1992, le génocide de Khojaly et d'autres. Ces faits ont déjà prouvé à la communauté mondiale que le jour du "génocide" fictif des Arméniens, le 24 avril, n'était pas basé sur des faits réels, et  était utilisée à des fins idéologiques et politiques. En même temps au verset 60 de la sourate al-Ahzab, dans le Saint Coran Dieu dit: ”Je jure par les hypocrites, ceux qui ont une maladie dans leur cœur, et ceux qui la confondent avec de fausses nouvelles, s'ils n'abandonnent pas leur comportement hostile, nous ferons certainement de toi un dirigeant sur eux, et ils ne pourront que pour rester avec vous dans ce pays pendant une courte période”. Il ressort également du verset d'Allah que les mécréants répandent toujours de fausses nouvelles.

Le professeur du Centre des Langues Etrangères de

l'Université Pédagogique d'État d'Azerbaïdjan, Ph.D. Saida Dadashova

Erməni “genosid”inin yalan olduğunu aşkara çıxaran faktlar

İşğalçı Ermənistan və onu himayə edən diaspor təşkilatlar tarixi saxtalaşdıraraq heç bir elmi sübutu olmadan hər il 24 apreli uydurma “genosid” günü kimi qeyd edirlər. Əslində isə həmin vaxt erməni silahlıları dinc türkləri, müsəlmanları qırıb, hökumət orqanlarına hücum edirdilər. Vəziyyəti nizama salmaq üçün 1915-ci il aprelin 24-də Osmanlı İmperatorluğu erməni terrorçularını həbs edir. Ermənilər bu günü ona görə soyqırımı hadisəsi kimi qeyd edirlər ki, qurduqları plan boşa çıxmış, terrorçu liderləri məhz həmin gün həbs olunmuşdular. Ermənilər iddialarının daha cəzbedici görünməsi məqsədilə onlar öz dinc erməni əhalisini qırmağa başladı və bütün dünyaya bu qətlyamın türklər tərəfindən törəldiyini əsassız şəkildə elan etdi.

Ermənilərin iddiyasının ağ yalan olmasını sübut etmək məqsədilə Türkiyə Arxivləri İdarəsinin rəhbəri Yusuf Sarınay Osmanlı dövrünə aid Turkiyə arxivlərində araşdırma aparmaq üçün dünya ölkələrinin tarixçi və alimlərini dəvət etmişdir. Faktlar sübut edir ki, ermənilər soyqırıma məruz qalmayıblar. Əksinə, XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq azərbaycanlılara qarşı silsiləli şəkildə 1905-1907-ci illərdə, 1915-1920-ci illərdə, 1990-cı ildə 20 yanvar, 1992-ci il 26 fevral Xocalı soyqırımını və digər soyqırımlar törətdilər.  Bu faktlar ermənilərin 24 aprel erməni “genosidi” gününün real faktlara əsaslanmadığını, bu qondarma iddiadan ideoloji və siyasi məqsədlərlə yararlandığını artıq dünya ictimaiyyətinə sübut edib. Eyni zamanda Qurani Kərimdə də kafirlərin daim yalan xəbərlər yaydıkları barədə də ayət var. Ahzab surəsinin 60-cı ayətində Allah buyururki:”And olsunki münafıqlar, qəlblərində xəstəlik bulunanlar və yalan xəbərlərlə ortalığı qarışdıranlar, əgər bu düşmanca davranışlarından vazkeçməzlərsə, biz səni əlbəttə onların başına müsallat edəriz de, o zaman bu torpaqlarda sənə qonşu olaraq ancaq çox az bir vaxt qala bilərlər”. Allahın ayətindən də məlum olur ki, kafirlər hər zaman yalan xəbər yayanlardır.

ADPU-nun Filologiya fakültəsi nəzdində Xarici Dillər Mərkəzinin

baş müəllimi, f.ü.f.d. Səidə Dadaşova

bottom of page